Ngữ pháp – Từ vựng

"别开玩笑 Đừng đùa! 别走 Đừng đi! 别白费劲儿 Đừng tốn công phí sức! 别跟她在一起 Đừng yêu cô ấy! " Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên phải cho người khác những lời khuyên, hoặc ngăn cản. Vậy hãy cùng học cách khuyên bảo ai đó đừng...

Hotline