Giao tiếp

"救命啊!Jiùmìng ā“ ”来人哪 Lái rén nā!“ Trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta cần đến sự giúp đỡ của người khác trong các tình huống khẩn cấp. Vậy chúng ta cần nói gì trong những trường hợp này? Hãy bắt đầu bài học với TiengtrungVIP.com...

Hotline