Trang chủ    >>   Góc thư giãn
Câu nói hay

努力 Sự cố gắng 

努力

不是每个人都能成为自己想要的样子

但至少每个人都可以努力成为自己想要的样子

Nǔlì
búshì měi gè rén dōu néng chéngwéi zìjǐ xiǎng yào de yàngzi
dàn zhìshǎo měi gè rén dōu kěyǐ nǔlì chéngwéi zìjǐ xiǎng yào de yàngzi

Nỗ lực, cố gắng...

Không phải ai cũng đều “trở thành” mẫu người mà mình mong muốn

Nhưng chí ít ai cũng đều “có thể nỗ lực trở thành” mẫu người mà mình mong muốn.

 


Tin khác