Trang chủ    >>   Góc thư giãn
Góc thư giãn

Góc thư giãn của TiengtrungVIP.com là nơi bạn học mà chơi- chơi mà học.

Hãy cùng chúng mình thư giãn bạn nha

不要脸

Bùyào liǎn

Không biết xấu hổ

脸是什么,就是面子。说你:“不要脸”就是说你是个不知道羞耻的人。

liǎn shì shénme, jiùshì miànzi. Shuō nǐ:“Bùyào liǎn” jiùshì shuō nǐ shìgè bù zhīdào xiūchǐ de rén.

Khuôn mặt là gì, chính là bộ mặt của mỗi người. Nói “Không biết xấu hổ: chính là nói bạn là người không biết thế nào là thể diện.

比如:

Bǐrú:

  1. 真不要脸! 坐车不买票, 还有理!

Zhēn bùyào liǎn! Zuòchē bú mǎi piào, hái yǒulǐ!

Thật là không biết xấu hổ. Ngồi xe mà không mua vé, lại còn nói lý lẽ.

  1. 他不要脸, 一个大男人,还要媳妇养活。

Tā bùyào liǎn, yīgè dà nánrén, hái yào xífù yǎnghuo.

     Anh ta thật là không biết xấu hổ, làm một thằng đàn ông mà còn để vợ nuôi

掉了面子

Diàole miànzi

Mất mặt

只要你悄悄看了点介绍的中国文化的书,大概就知道“面子”这句话。

zhǐyào nǐ qiāoqiāo kànle diǎn jièshào de zhōngguó wénhuà de shū, dàgài jiù zhīdào “miànzi” zhè jù huà.

Chỉ cần bạn để ý một chút đến những cuốn sách nói về văn hóa Trung Quốc, bạn sẽ hiểu câu nói “bộ mặt”.

它使中国人富于自尊心和荣誉感,也使中国人显得有点虚荣和不可捉摸

Tā shǐ zhōngguó rén fù yú zìzūnxīn hé róngyù gǎn, yě shǐ zhōngguó rén xiǎndé yǒudiǎn xūróng hé bùkě zhuōmō

Nó nói về sự tràn ngập lòng tự tôn và danh dự của người Trung Quốc, mặt khác cũng thể hiện sự hư vinh và phù phiếm của họ..


Tin khác