Trang chủ    >>   Góc thư giãn
Góc thư giãn: Bắn trúng táo

Học hành căng thẳng hãy cùng tiengtrungVIP thư giãn chút xíu bạn nhé.

一个国王要替公主征婚,把一个苹果放在公主头上,谁要把它射中就有机会欢聚公主。第一个男士把苹果射中,他说:“I’m 罗宾。”

第二个男士也把苹果射中,他说:“I’m 后羿。”

第三个男士不小心把公主射死了,他说:“I’m sorry。。。”

Yīgè guówáng yào tì gōngzhǔ zhēnghūn, bǎ yīgè píngguǒ fàng zài gōngzhǔ tóu shàng, shuí yào bǎ tā shè zhòng jiù yǒu jīhuì huānjù gōngzhǔ. Dì yī gè nánshì bǎ píngguǒ shè zhòng, tā shuō:“I’m luō bīn.”
Dì èr gè nánshì yě bǎ píngguǒ shè zhòng, tā shuō:“I’m hòu yì.”
Dì sān gè nánshì bù xiǎoxīn bǎ gōngzhǔ shè sǐle, tā shuō:“I’m sorry...”

Có một quốc vương nọ muốn thay con gái tìm bạn trăn năm, liền đặt 1 quả táo lên đầu con gái và nói nếu ai bắn trúng quả táo này thì sẽ có cơ hội lấy công chúa làm vợ. Chàng trai thứ nhất bắn trúng quả táo và nói “Tôi tên là Võng Tân.”

Chàng trai thứ 2 cũng bắn trúng quả táo và nói :”Tôi tên là Hậu Nghệ.”

Chàng trai thứ ba không may bắn chết công chúa, chàng liền nói :”Tôi xinnnn lỗi....”


Tin khác