Trang chủ    >>   Góc thư giãn
Học tiếng Trung thông qua các mẩu chuyện nhỏ

Học tiếng Trung thông qua các mẩu chuyện nhỏ là một trong những các không chỉ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng mà còn giúp bạn nâng cao khả năng ngữ pháp. Cùng tiengtrungVIP học các bạn nhé.

 

青蛙国王

在一个小池塘里,生活着许多青蛙。 他们都长得一模一样,分不清谁是谁。但是没有关系,大家还是很友好地住在一起。

有一天,青蛙国王到这里来视察了。于是,所有的青蛙们马上排好队, 欢迎国王的到来。

青蛙国王驾到了。他头上戴着金皇冠。青蛙国王昂着头,只用眼角看池塘里的青蛙们:“瞧这些池塘里的青蛙,长得多么普通,多么俗气!”

一只小青蛙悄悄地问一只老青蛙:“什么叫‘俗气’呀?”

老青蛙说:“就是说咱们长得很低级,很难看。”

小青蛙朝王仔细看了看,说:“我觉得,国王除了头上戴着皇冠,和我们也是一模一样的呀。”

就在这个时候,刮起了一阵大风,把青蛙国王的金皇冠刮掉了。金皇冠在地上滚了几下,掉在池塘里,沉到水底下去了。不过,这件事,粗心的青蛙们没有看到。

过了一会儿,大家发现国王不见了。非常紧张:“国王呢?过往哪去了?”

有一只青蛙在叫着:“我就是国王,我就是国王!”

青蛙们都笑起来:“你算什么国王。你长得和我们一模一样俗气,而且,头上也没有皇冠呀。”

那只青蛙一边跳,一边叫着:“我就是国王呀,我就是国王呀。”

所有的青蛙都笑起来:“瞧这只青蛙,他疯了.”

青蛙们笑着,都走开去,只管自己去捉虫子吃。

那个桌子皇冠的王心里想:“怎么回事?难道他们没有从我的高贵的长相上看出来,我就是他们的国王吗?”

其实,他长得与一般的青蛙真的没什么两样。从此以后,青蛙们没有国王了。

Qīngwā guówáng


zài yīgè xiǎo chítáng lǐ, shēnghuózhe xǔduō qīngwā. Tāmen dōu zhǎng dé yīmúyīyàng, fēn bù qīng shuí shì shuí. Dànshì méiyǒu guānxì, dàjiā háishì hěn yǒuhǎo de zhù zài yīqǐ.
Yǒuyītiān, qīngwā guówáng dào zhèlǐ lái shìchále. Yúshì, suǒyǒu de qīngwāmen mǎshàng pái hǎo duì, huānyíng guówáng de dàolái.
Qīngwā guówáng jià dàole. Tā tóu shàng dàizhe jīn huángguàn. Qīngwā guówáng ángzhe tóu, zhǐ yòng yǎnjiǎo kàn chítáng lǐ de qīngwāmen:“Qiáo zhèxiē chítáng lǐ de qīngwā, zhǎng dé duōme pǔtōng, duōme súqì!”
Yī zhǐ xiǎo qīngwā qiāoqiāo de wèn yī zhǐ lǎo qīngwā:“Shénme jiào ‘súqì’ ya?”
Lǎo qīngwā shuō:“Jiùshì shuō zánmen zhǎng dé hěn dījí, hěn nánkàn.”
Xiǎo qīngwā cháo wáng zǐxì kànle kàn, shuō:“Wǒ juédé, guówáng chúle tóu shàng dàizhe huángguàn, hé wǒmen yěshì yīmúyīyàng de ya.”
Jiù zài zhège shíhòu, guā qǐle yīzhèn dàfēng, bǎ qīngwā guówáng de jīn huángguàn guā diàole. Jīn huángguàn zài dìshàng gǔnle jǐ xià, diào zài chítáng lǐ, chén dào shuǐdǐ xia qùle. Bùguò, zhè jiàn shì, cūxīn de qīngwāmen méiyǒu kàn dào.
Guò le yīhuǐ'er, dàjiā fāxiàn guówáng bùjiànle. Fēicháng jǐnzhāng:“Guówáng ne? Guòwǎng nǎ qù le?”
Yǒu yī zhǐ qīngwā zài jiàozhe:“Wǒ jiùshì guówáng, wǒ jiùshì guówáng!”
Qīngwāmen dōu xiào qǐlái:“Nǐ suàn shénme guówáng. Nǐ zhǎng dé hé wǒmen yīmúyīyàng súqì, érqiě, tóu shàng yě méiyǒu huángguàn ya.”
Nà zhǐ qīngwā yībiān tiào, yībiān jiàozhe:“Wǒ jiùshì guówáng ya, wǒ jiùshì guówáng ya.”
Suǒyǒu de qīngwā dōu xiào qǐlái:“Qiáo zhè zhǐ qīngwā, tā fēngle.”
Qīngwāmen xiàozhe, dōu zǒu kāi qù, zhǐguǎn zìjǐ qù zhuō chóngzi chī.
Nàgè zhuōzi huángguàn de wáng xīnlǐ xiǎng:“Zěnme huí shì? Nándào tāmen méiyǒu cóng wǒ de gāoguì de cháng xiāng shàng kàn chūlái, wǒ jiùshì tāmen de guówáng ma?”
Qíshí, tā zhǎng dé yǔ yībān de qīngwā zhēn de méishénme liǎngyàng. Cóngcǐ yǐhòu, qīngwāmen méiyǒu guówángle.

 

 

Quốc vương ếch

Trong một cái đầm lầy, có rất nhiều ếch. Những chú ếch đó đều có hình dáng giống hệt nhau, không phân biệt được con nào ra con nào. Nhưng không có vấn đề gì lớn lao vì  mọi người vấn sống chung hòa thuận.

Đến một ngày, quốc vương ếch đến đầm lầy vi hành. Do vậy những chú ếch liền xếp hàng ngay ngăn đợi quốc vương đến.

Quốc vương ếch đến nơi, trên đầu đeo vương miện vàng. Quốc vương ếch ngẩng cao đầu, chỉ dùng ánh mắt liếc về phía đầm lầy :” Nhìn những lũ ếch dưới đầm lầy kia, trông thật là phổ thông, thật là tầm thường!”

Có một chú éch nhỏ rụt rè hỏi nhỏ lão ếch già: “thế nào gọi là tầm thường ạ?”

Lão ếch già nói:” Thì chính là nói chúng ta ở tâng lớp thấp, rất xấu xí.”

Chú ếch nhỏ tỉ mỉ quan sát quốc vương: “Cháu thấy quốc vương ngoài đeo cái vương miện vàng ra thì còn lại giống hệt chúng ta mà”

Rồi đột nhiên có một cơn gió thổi đến cuốn bay vương miện của quốc vương đi, vương viện lăn vài vòng rồi rơi xuống đầm chìm vào nước. Nhưng lúc đó không có chú ếch nào nhìn thấy sự việc đó.

Môt lát sau, mọi người  phát hiện ra không thấy quốc vương đâu, tất cả vô cùng lo lắng “Quốc vương đâu rồi,? Quốc vương đâu rồi?”

Lúc đó có 1 chú ếch kêu lên:”Tôi là quốc vương, tôi là quốc vương”.

Các chúc ếch khác cười lớn:”Anh làm sao mà là quốc vương được, anh cũng chỉ tầm thường giống chúng tôi thôi, hơn nữa trên đầu anh còn không có vương miện”

Thêm 1 chú ếch khác vừa nhay vừa hét lên: “Tôi là quốc vương, tôi chính là quốc vương!”

Tất cả các chú ếch cười lớn: “Nhìn hắn ta kìa, hắn điên rồi!”

Tất cả các chúc ếch đều cười, rồi bước đi, chỉ quan tâm đến việc bắt côn trùng để ăn.

Quốc vương thấy vậy trong lòng nghĩ: “Chuyện gì vậy chẳng nhẽ họ không nhìn ra sự cao quý của mình sao, mình mà lại là quốc vương của bọn họ sao?”

Thật ra, Hình dáng của quốc vương và hình dáng của các chú ếch khác không khác nhau, từ đó về sau loài ếch không còn quốc vương nữa.


Tin khác