Trang chủ    >>   Giao tiếp
Câu mời mọc và đề nghị trong tiếng Trung

Câu mời mọc và câu đề nghị trong giao tiếp hằng ngày khá quan trọng, vậy bạn đã biết sử dụng nó chưa, hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một vài mẫu câu nho nhỏ để các bạn tham khảo nhé. 

1. 给你来杯咖啡、怎么样? Gěi nǐ lái bēi kāfēi, zěnme yàng? Tôi lấy cho bạn 1 tách cà phê nhé?

2. 你们明天再来行吗? nǐmen míngtiān zàilái xíng ma? Ngày mai các bạn lại đến chứ

3. 要我帮你把东西拿上去吗? yào wǒ bāng nǐ bǎ dōngxī ná shàngqù ma? Cần tôi giúp bạn đưa đồ lên không?

4. 这本书不错我建议你看一看? zhè běn shū bùcuò wǒ jiànyì nǐ kàn yī kàn? Quyển sách này hay lắm bạn xem đi

5. 你最好现在就去? Nǐ zuì hǎo xiànzài jiù qù 
Bạn nên đi ngay bây giờ

6. 来中国一定要吃饺子? lái zhōngguó yīdìng yào chī jiǎozi 
Đến Trung Quốc thì nhất định phải ăn sủi cảo

7. 明天我过生日、你来参加聚会吧. míngtiān wǒguò shēngrì, nǐ lái cānjiā jùhuì ba. 
Ngày mai là sinh nhật tôi bạn đến tham gia nhé

8. 跟我们一起去玩儿吧. gēn wǒmen yīqǐ qù wán er ba 
Đi chơi cùng chúng tôi đi

9. 咱们一起去、好吗? zánmen yīqǐ qù, hǎo ma Chúng mình cùng đi đi

10. 我们去爬山、你有兴趣吗? wǒmen qù páshān, nǐ yǒu xìngqù ma? Chúng mình đi leo núi đi, bạn thấy thế nào?

11.晚上想请你吃饭, 你有时间吗?wǎnshàng xiǎng qǐng nǐ chīfàn? nǐ yǒu shíjiān ma?
Buổi tối tôi mời bạn ăn cơm nhé. Bạn có thời gian không

12.真是个好主意 Zhēnshi gè hǎo zhǔyì Đấy là ý kiến hay

13. 谢谢、真是太麻烦你了xièxiè, zhēnshi tài máfan nǐle Cảm ơn nhé, làm phiền bạn quá

14. 我一定去wǒ yīdìng qù 
Nhất định tôi sẽ đến

15.真对不起、我去不了zhēn duìbùqǐ, wǒ qù bùliǎo
Xin lỗi nhé, tôi không đi được

16. 真不巧zhēn bù qiǎo
Thật không may

17. 谢谢你的好意、可是我刚好有点事儿 xièxiè nǐ de hǎoyì, kěshì wǒ gānghǎo yǒudiǎn shì er 
Cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng tôi lại bận mất rồi.

18.以后再说吧 yǐhòu zàishuō ba Để sau nói Nhé!

19. 改天吧gǎitiān ba Đổi ngày khác đi!

20.下次吧 xià cì ba Lần sau nhé!


Tin khác