Trang chủ    >>   Góc thư giãn
Góc thư giãn

大学睡觉的转变。
Sự thay đổi về việc ngủ của sinh viên.
大一时、教室熄灯后、回宿舍睡觉
大二时、教室未熄灯、就在睡觉
大三时、上课时、在教室睡觉
大四时、不管上课与否、在宿舍睡觉。
Dà yīshí, jiàoshì xídēng hòu, huí sùshè shuìjiào 
dà èr shí, jiàoshì wèi xídēng, jiù zài sùshè shuìjiào。
Dà sān shí, shàngkè shí, zài jiàoshì shuìjiào 
dà sì shí, bùguǎn shàngkè yǔ fǒu, zài sùshè shuìjiào
Sinh viên năm nhất, sau khi tắt đèn phòng học, về nhà ngủ
Sinh viên năm hai, đèn phòng học chưa tắt, về nhà đi ngủ luôn
Sinh viên năm ba, ngủ ngay trên lớp học 
Sinh viên năm tư, ở nhà ngủ dù có phải đi học hay không. 
P/s: khuyến mại thêm cả nhà tấm hình.


Tin khác