Trang chủ    >>   Ngữ pháp - Từ vựng
Các loài chim trong tiếng Trung

Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là tên các loài chim trong tiếng Trung. Bạn đã biết tên những loài chim nào rồi? 

麻雀 Máquè: chim vành khuyên
蜂鸟 fēngniǎo: chim ruồi
鸽子gēzi chim bồ câu 
乌鸦wūyā quạ
啄木鸟zhuómùniǎo: chim gõ kiến
鹦鹉 yīngwǔ: anh vũ, vẹt
鹳 guàn: cò
鹤 hè: hạc
猎鹰 liè yīng: chim ưng
老鹰 lǎoyīng: con ó
猫头鹰māotóuyīng: cú mèo
鸵鸟 tuóniǎo: đà điểu
火鸡huǒ jī: gà tây
孔雀 kǒngquè: chim khổng tước 
企鹅 qì'é: chim cánh cụt 
鹅é: ngỗng
鸭子yāzi: vịt
天鹅 tiān'é: thiên nga


Tin khác