Trang chủ    >>   Ngữ pháp - Từ vựng
Từ vựng tại cửa hàng đồ chơi

Khi đi mua đồ chơi cho con bạn hay các cháu nhỏ bạn còn băn khoăn không rõ đồ chơi đó trong tiếng trung có nghĩa là gì, hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn các từ vựng liên quan đến cửa hàng đồ chơi. 

玩具店

 

Ở cửa hàng bán đồ chơi

TỪ VỰNG

玩具 Wánjù : đồ chơi

益智 yì zhì : trí tuệ

球 qiú : bóng

积木 jīmù : đồ chơi xếp gỗ

拼图 pīntú : đồ chơi ghép hình

沙滩 shātān : đồ hàng, bãi cát

娃娃 wáwa : búp bê

最潮 zuì cháo : thịnh hành nhất

进口 jìnkǒu : nhập khẩu

乐高 Lègāo : LEGO

积木 jīmù : đồ chơi xếp gỗ

拼图 pīntú : đồ chơi ghép hình

娃娃 wáwa : búp bê

沙滩玩具shātān : đồ chơi xúc cát

乐高 Lègāo : LEGO

玩具 Wánjù : đồ chơi

益智 yì zhì : trí tuệ

Hội Thoại:

B : 你好,我可以帮你什么忙吗?

nǐ hǎo, wǒ kěyǐ bāng nǐ shénme máng ma?

Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?

A:我想买益智玩具送给我儿子当六一的礼物

 Wǒ xiǎng mǎi yìzhì wánjù sòng gěi wǒ érzi dāng liùyī de lǐwù

Tôi muốn mua đồ chơi thông minh làm quà cho con trai nhân dịp 1-6

B:好的,你的儿子今年多大?

Hǎo de, nǐ de érzi jīnnián duōdà?

Được ạ, con trai anh năm nay mấy tuổi?

B:一岁至三岁,你可以买球,积木,玩具房子,玩具车,拼图玩具,沙滩玩具等。

Yī suì zhì sān suì, nǐ kěyǐ mǎi qiú, jīmù, wánjù fángzi, wánjù chē, pīntú wánjù, shātān wánjù

Từ 1 đến 3 tuổi, anh có thể mua bóng, đồ chơi xếp hình, nhà đồ chơi, xe đồ chơi, đồ chơi ghép

hình, đồ chơi xúc cát…

 

A:玩具房子吧。顺便我买娃娃送给一个朋友的女孩。

Wánjù fángzi ba. Shùnbiàn wǒ mǎi wáwa sòng gěi yígè péngyǒu de nǚhái.

Nhà đồ chơi đi. Nhân tiện tôi mua một con búp bê cho con gái của một

B:现在最新最潮的款式是娃娃baby

Xiànzài zuìxīn zuì cháo de kuǎnshì shì wáwa baby

Hiện nay mẫu mới và thịnh hành nhất là búp bê Baby

A:好的,一共多少钱?

Hǎo de, yígòng duōshao qián?

Được, tổng cộng bao nhiêu tiền?

B:玩具房子三百千盾,娃娃Baby两百千盾,一共五百千盾。

Wánjù fángzi sānbǎi qiān dùn, wáwa Baby liǎng bǎi qiān dùn, yígòng wǔbǎi qiān dùn.

Nhà đồ chơi 300 nghìn, búp bê baby 200 nghìn, tổng cộng 500 nghìn

A:我买两个,少点吧.

Wǒ mǎi liǎng gè, shǎo diǎn ba.

Tôi mua 2 thứ, giảm chút đi

B:每个东西少三十千盾,因为这些产品都是进口的,不能再低了。

Měi gè dōngxī shǎo sānshíqiān dùn, yīnwèi zhèxiē chǎnpǐn dōu shì

jìnkǒu de, bùnéng zài dīle

Mỗi thứ giảm 30 nghìn, vì đều là hàng nhập khẩu không thể thấp hơn

được nữa.

HOTLINE 091 438 7369


Tin khác