Trang chủ    >>   Giao tiếp
Một số mẫu câu khi đi mua sắm

Bạn muốn đi Trung Quốc mua sắm nhưng bạn không biết phải nói thế nào, hôm nay TiengtrungVIP.com xin gửi tới các bạn chủ đề hết sức quen thuộc đó chính là "Mua sắm"

1. 请问这个多少钱? qǐngwèn zhè ge duōshao qián? Xin hỏi cái này giá bao nhiêu tiền?

2. 我可以试试吗? wǒ kěyǐ shìshì ma? Tôi có thể thử được không?

3. 有别的颜色吗? yǒu biéde yánsè ma? có màu khác không?

4. 这个质量还不错,但颜色不好看。 zhège zhìliàng hái búcuò dàn yánsè bù hǎokàn. Cái này chất khá tốt nhưng màu thì không được đẹp lắm.

5. 我随便看看。 wǒ suíbiàn kànkan Tôi xem qua một chút.

6. 你能不能帮我看一下价格? nǐ néng bù néng bàng wǒ kàn yíxià jiàgé. Bạn xem hộ tôi cái này giá bao nhiêu.

7. 那不合理。 nà bù hélǐ. Như thế không hợp lí lắm.

8. 最低你能出什么价? zuì dī nǐ néng chū shénme jià? Anh đưa ra giá thấp nhất là bao nhiêu?

9. 给我打个折吧。 gěi wǒ dǎ ge zhé ba. Giảm giá cho tôi đi mà.

10. 这个价真的太贵了,我买不起。 zhè ge jià tài guì le, wǒ mǎi bù qǐ. Giá này đắt quá, tôi không mua nổi.

11. 这个价实在是最便宜了. zhège jià shízài shì zuì piányì le. Cái giá này thực sự là rẻ nhất rồi đấy.


Tin khác