Trang chủ    >>   Giao tiếp
Tiếng Trung giao tiếp - Một số mẫu câu thường dùng khi phát biểu tại cuộc họp

    Khi phát biểu tại một buổi họp, bạn cần sử dụng những cách nói chính thống và lịch sự nhất, chúng sẽ khác rất nhiều so với khẩu ngữ hàng ngày. Hôm nay, tiengtrungVip sẽ gửi đến các bạn một số mẫu câu như thế nhé.

Trang:
1 2

您的讲话稿我早就写好了。请您帮我看这样写行吗?

 nín de jiǎnghuà gǎo wǒ zǎo jiù xiě hǎole. Qǐng nín bāng wǒ kàn zhèyàng xiě xíng ma?

Tôi đã làm xong việc ông căn dặn rồi ạ. Ông xem tôi viết như vậy được chưa?

大家早上好!我是罗氏翠,是天王电梯公司老总的秘书,我代表天王公司欢迎大家的到来。

 Dàjiā zǎoshang hǎo! Wǒ shì luó shì cuì, shì tiānwáng diàntī gōngsī lǎozǒng de mìshū, wǒ dàibiǎo tiānwáng gōngsī huānyíng dàjiā de dàolái.

Chúc các vị một buổi sáng tốt lành ! Tôi là La Thị Thúy, thư ký của tổng giám đốc công ty thang máy Thiên Vương, tôi xin thay mặt công ty hoan nghênh sự góp mặt của quý vị ngày hôm nay

对我来说,这也是一次学习的好机会。说的不妥的地方恳请大家提出批评。

 Duì wǒ lái shuō, zhè yěshì yīcì xuéxí de hǎo jīhuì. Shuō de bù tuǒ dì dìfāng kěnqǐng dàjiā tíchū pīpíng.

Đối với tôi mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm. Có chỗ nào tôi nói ko thỏa đáng, xin các vị thẳng thắn phê bình