Trang chủ    >>   Giao tiếp
Tiếng Trung du lịch - "Khách sạn" 酒店

你好,我要预定一个房间。nǐ hǎo ,wǒ yào yù dìng yī gè fáng jiān 。

Chào cô, tôi muốn đặt một phòng

请问您什么时候入住呢?qǐng wèn nín shénme shíhou rùzhù ne ?

Xin hỏi chừng nào anh check in ?

我是阮英勇,昨天跟你预定了房间。 wǒ shì Ruǎn Yīngyǒng ,zuó tiān gēn nǐ yùdìng le fángjiān 。

Tôi là Nguyễn Anh Dũng, hôm qua có đặt trước phòng với cô.

您的房间是502号。这是您的房卡。电梯就在柜台的左边。 nín de fángjiān shì 502hào 。zhè shì nín de fángkǎ 。Diàntī jiù zài guìtái de zuǒbiān 。

Phòng của anh phòng 502. Đây thẻ phòng của anh. Thang máyngay bên trái quầy lễ tân

我要退房。这是房卡。wǒ yào tuì fáng 。zhè shì fáng kǎ 。

Tôi muốn trả phòng. Đây thẻ phòng.


Tin khác