Trang chủ    >>   Giao tiếp
Tiếng Trung giao tiếp - chủ đề "Đổi ngoại tệ" 换钱,外汇比率

    Với những bạn làm việc liên quan đến Trung Quốc thì việc hỏi tỉ giá Nhân dân tệ hết sức quen thuộc. Với bài học hôm nay, chúng ta sẽ được học cách nói quen thuộc khi đổi ngoại tệ như " Tỉ giá hôm nay là bao nhiêu ? Giá mua tệ vào và bán tệ ra là bao nhiêu ? ..."nhé.

  • 河中路 Hé zhōnglù : Đường Hà Trung
  • 越南盾 yuènán dùn : Việt Nam đồng
  • 人民币 rénmínbì : nhân dân tệ
  • 美元 měiyuán : đồng Đô la Mỹ
  • 我换越南盾。今天人民币对越南盾的外汇是多少?

          Wǒ huàn yuènán dùn. Jīntiān rénmínbì duì yuènán dùn de wàihuì shì duōshǎo?

           Tôi đổi sang tiền Việt. Hôm nay tỉ giá đồng Việ Nam với đồng nhân dân tệ là bao nhiêu?

  • 汇率3350,买入价3340,卖出价3361

          Huìlǜ 3350, mǎi rù jià 3340, mài chū jià 3361

           Tỉ giá 3350, mua vào 3340, bán ra 3361


Tin khác