Trang chủ    >>   Giao tiếp
tiếng Trung giao tiếp - chủ đề "Viết đơn ứng tuyển" - 写求职书(应聘书)

    Bạn đang băn khoăn không biết một đơn ứng tuyển bằng tiếng Trung viết như thế nào? Bài học hôm nay sẽ cung cấp cho bạn những mẫu câu và cách nói rất hay dùng cho mẫu đơn này nhé. Chúc các bạn may mắn !

 

•求职书  (应聘书 )    qiúzhí shū (yìngpìn shū) : đơn xin việc
•尊敬   zūnjìng : tôn kính
•经理   jīnglǐ : giám đốc
•研究生   yánjiūshēng : nghiên cứu sinh
•勤奋好学   qínfèn hàoxué : siêng năng học hỏi
•实事求是   shíshìqiúshì  : cầu tiến
•创新   chuàngxīn  : sáng  tạo
•助理   zhùlǐ : trợ lý
•熟练电脑操作   shúliàn diànnǎo cāozuò : thành thạo vi tính
•符合   fúhé : phù hợp
•机会   jīhuì : cơ hội
•发展   fāzhǎn : phát triển


Tin khác