Trang chủ    >>   Giao tiếp
Tiếng Trung du lịch - Kiểm tra hộ chiếu

    Thông thưởng khi qua cửa kiểm tra an ninh, nhân viên an ninh sẽ yêu cầu bạn xuất trình hộ chiếu và hỏi một số thông tin về visa hoặc mục đích xuất ngoại,... Theo dõi bài học ngày hôm nay để tìm hiểu thêm về những mẫu câu này nhé. 

这是我的护照。zhè shì wǒ de hùzhào

•Đây là hộ chiếu của tôi.

我是从越南来的。wǒ shì cóng Yuènán lái de

•Tôi từ Việt Nam tới.

我将在广州停留几天。wǒ jiāng zài Guǎngzhōu tíngliú jǐ tiān

•Tôi sẽ dừng ở Quảng Châu vài hôm.

我来上海度假。wǒ lái Shànghǎi dùjià

•Tôi đến Thượng Hải đi nghỉ.

我想来考察服装市场。wǒ xiǎng lái kǎochá fúzhuāng shìchǎng

•Tôi muốn đến khảo sát thị trường thời trang. 

我跟团来的。wǒ gēn tuán lái de

•Tôi cùng đoàn tới.

请出示护照。qǐng chūshì hùzhào

•Xin mời xuất trình hộ chiếu.

来华的目的是什么?lái huá de mùdì shì shénme ?

•Mục đích đến Trung Quốc là gì ?

打算在中国多长时间?dǎsuàn zài Zhōngguó duōcháng shíjiān ?

•Dự định ở Trung Quốc bao lâu?
 

Tin khác