Trang chủ    >>   Giao tiếp
Tiếng Trung giao tiếp - Chủ đề "Đi mua túi xách" - 买手提包

Bạn muốn mua túi xách và cần sự tư vấn của nhân viên ư? Hãy theo dõi bài học ngày hôm nay nhé, những cách nói và từ vựng rất thực tế sẽ giúp ích nhiều cho bạn đấy.

•手提包 shǒutíbāo : túi xách
•高级 gāojí : cao cấp
•品牌 pǐnpái  : nhãn hiệu
•国际顶级箱包 guójì dǐngjí xiāngbāo : túi cao cấp quốc tế
•汇聚 huìjù : hội tụ
•集合 jíhé : tập trung
•优势 yōushì  : ưu điểm
•质量保证 zhìliàng bǎozhèng : chất lượng đảm bảo
•价格实惠 jiàgé shíhuì : giá cả ưu đãi
•用料 yòng liào  : chất liệu
•考究 kǎojiu : nghiên cứu kĩ
•做工 zuògōng : chế tác, gia công
•精细  jīngxì  : tinh tế, tỉ mỉ

Tin khác