Trang chủ    >>   Giao tiếp
Học tiếng Trung văn phòng "Các mẫu soạn thảo đơn từ, văn bản thường dùng"

   Bạn muốn viết một bức thư giao dịch cho đối tác làm ăn mà chưa biết nên viết thế nào?

   Bạn muốn xin nghỉ mà chưa biết đơn từ viết ra sao?

   Vậy thì hãy theo dõi bài học hôm nay nhé :).

市场调查:shìchǎng diàochá: điều tra thị trường

对....特别感兴趣:duì ... tèbié gǎn xìngqù: đặc biệt hứng thú với....

设立....关系: shèlì ... guānxì: thiết lập mối quan hệ...

设立长久的友好合作关系:shèlì chángjiǔ de yǒuhǎo hézuò guānxi: thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài

商品目录:shāngpǐn mùlù : danh mục sản phẩm

报价:bàojià: báo giá

请假条:qǐngjià tiáo: đơn xin nghỉ

发烧:fāshāo: sốt

诊断:zhěnduàn: chẩn đoán

向您告知并望批准:xiàng nín gàozhī bìng wàng pīzhǔn: thông báo đến ngài và mong ngài cho tôi nghỉ phép.


Tin khác