Trang chủ    >>   Giao tiếp
Những câu khẩu ngữ đặc biệt thường dùng trong tiếng Trung bạn nên biết (phần 2)

Mời các bạn tiếp tục học những câu khẩu ngữ đặc biệt thường dùng trong tiếng Trung cùng với TiengtrungVIP nhé!

"'对不起,我不是故意的!" Xin lỗi, tôi không cố ý! 

"怪不得......" Chẳng trách...., hèn chi .... 

"放不下" Không quên được, không bỏ được

"别拦着我" Đừng cản tôi!

"受不了" Không thể chịu nổi


Tin khác