国际商务汉语教程 Giáo trình Hán ngữ thương mại quốc tế

国际商务汉语教程 Giáo trình Hán ngữ thương mại quốc tế

  Giáo trình “国际商务汉语教程” do NXB Đại học Bắc Kinh xuất bản lần đầu năm 2000. Bộ giáo trình thích hợp với những người đã có một vốn tiếng Trung nhất định, xoay quanh các chủ đề như tra cứu, thương lượng giá cả, viết thư, đặt hàng, thanh toán,… Những chủ đề này đều rất quen thuộc và mang tích ứng dụng cao trong đám phán thương mại.

No Comments

Post A Comment

Hotline