Trang chủ    >>   Tài liệu hữu ích    >>   Giáo trình        
Giáo trình "New practical Chinese reader" - 新实用汉语课本 (quyển 1)

     Bộ giáo trình "New practical Chinese reader" - 新实用汉语课本 do nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ xuất bản lần đầu năm 2002 gồm 6 quyển với 70 bài học, 4 quyển đầu (50 bài) dành cho trình độ trung và cao cấp, 2 quyển sau (20 bài) dành cho trình độ cao cấp. Đây là một trong những giáo trình có lịch sử lâu đời và nhận được sự đón nhận của những người học tiếng Trung trên thế giới.

...

国际商务汉语教程 Giáo trình Hán ngữ thương mại quốc tế

     Giáo trình "国际商务汉语教程" do NXB Đại học Bắc Kinh xuất bản lần đầu năm 2000. Bộ giáo trình thích hợp với những người đã có một vốn tiếng Trung nhất định, xoay quanh các chủ đề như tra cứu, thương lượng giá cả, viết thư, đặt hàng, thanh toán,... Những chủ đề này đều rất quen thuộc và mang tích ứng dụng cao trong đám phán thương mại.

...

《新丝路 速成商务汉语》Giáo trình Hán ngữ thương mại cấp tốc (bộ 4 quyển Sơ, trung cấp)

    《新丝路 速成商务汉语》do NXB Đại học Bắc Kinh xuất bản năm 2009 là bộ giáo trình Hán ngữ thương mại gồm 6 quyển được phân chia làm ba trình độ Sơ,Trung, và Cao cấp.

...

Giáo trình Hán ngữ tập 1 quyển Thượng (pdf)

    "Giáo trình Hán ngữ" do Dương Ký Châu chủ biên, NXB Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh xuất bản là một trong bộ giáo trình cơ bản được giảng dạy phổ biến trong các trường đại học từ trước đến nay.

...